Archiv autora: Petr Čvančar

Petr Čvančar
Stopy lepku v potravinách

Stopy lepku v potravinách

Konec debatám o stopách alergenů?

Máme tu nekonečné debaty o stopách lepku v potravinách. Konkrétně, termín „MŮŽE OBSAHOVAT STOPY LEPKU“. SPZI vydalo jakási doporučení, ale ta jsou nejednoznačná a zavádějící. Dle mého názoru termín znamená, že musíte počítat s možností – tudíž je tu RIZIKO – že potravina obsahuje do 50mg/kg lepku. Takové množství je pro celiaky zdraví ohrožující!

V následující tabulce jsou uvedena množství lepku při které je potravina považována za bezlepkovou a potravina obsahující stopová množství.

Látka vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost Maximální hodnota, která je považována za „nulovou“ Maximální hodnota, která je považována za „stopové množství“
Lepek* 20 mg/kg 50 mg/kg

Podotýkám, že známé je doporučení, že celiak může denně v potravě přijmout maximálně 10mg lepku aby nedošlo k ohrožení zdraví.

Co to pro celiaka znamená?Gluten is my Kryptonite

Moje doporučení zní – potraviny s označením „MŮŽE OBSAHOVAT STOPY LEPKU“ rozhodně NEJÍST, jinak si můžete vážně poškodit zdraví. Ideálně kupovat jen bezlepkové produkty a také je nutné při nákupu číst etikety a „přemýšlet“. Pokud například cukrárna či prodejna potravin vyrábí lepkové i bezlepkové produkty v jedné výrobně, na stejném místě, skladuje a prodává neodděleně tak je to pro mě jasná známka šlendriánu a velkého rizika kontaminace. Příkladem může být prodej bezlepkových zmrzlin a obsluha co vezme do ruky lepkový kornoutek a manipuluje s ním na tou bezlepkovou zmrzlinou. To už není bezlepková zmrzlina.

V Itálii od AiC nedostane podnik certifikaci, pokud není čistě bezlepkový nebo nemá stavebně oddělené skladování a přípravu bezlepkových potravin.

Takže jedině díky tomuto striktnímu přístupu a omezení křížové kontaminace se mi podařilo dostat DHD pod kontrolu. Toto je má má osobní zkušenost.

Dr. Alessio Fasano ve svém rozhovoru sám přiznává, že klasická GF dieta selhává.

Zodpovědný celiak tedy MUSÍ, ne MŮŽE, držet GF dietu – celiak nehraje ruskou ruletu!

T-Shirt - Gluten absolutely not

Gluten absolutely not – NO WAY – NEVER

Timesulin – čepicka pro zapomětlivce

Timesulin – čepicka pro zapomětlivce

Jsem to ale hlava děravá – probudím se v noci u rozsvícené televize a říkám si: „Píchl jsem si dávku nebo ne?” :o) Pokud jste na tom podobně, jako já, tak jistě tuto drobnou a nápaditou pomůcku pro diabetiky uvítáte.

Slovy výrobce je Timesulin „výměnná krytka na inzulinová pera se zabudovaným časovačem, zobrazující dobu od poslední aplikace inzulinu“. Timesulin se vyrábí v několika provedeních, protože výměnné krytky nejsou univerzální, ale jsou konstruované na konkrétní inzulinová pera. Měl jsem možnost vyzkoušet verzi pro pero Solostar Lantus.

Jednoduché a velmi efektivní

Používání Timesulin krytky je zcela triviální. Po nasazení na příslušné pero se uvnitř krytky stiskne/aktivuje tlačítko a časovač začne odpočítávat čas od posledního nasazení. Jasně tedy poznáte, zdali jste si aplikovali inzulin. Před aplikací inzulinu krytku sundáte, tlačítko se uvolní a po 8mi vteřinách se časovač vynuluje. Jednoduché, velmi efektivní a přínosné.

Vydrží jeden rok

Oproti nesporným benefitům jsou zde určité nevýhody. Nutno podotknout, že Timesulin nemá vyměnitelnou baterii a vydrží pouze 1 rok. Pak musíte zakoupit celou krytku novou. Další nevýhoda je, že výrobce má velké zpoždění ve vývoji krytek na nová inzulinová pera. Výrobce například ještě bohužel nevyrábí krytky na pera FlexTouch Fiasp ani pro Solostar Toujeo.

Ideální pro méně časté aplikace

Přesto, přes tyto nevýhody je Timesulin přínosný (hlavně pro zapomnětlivce). Největší efekt vidím u aplikací insulinu s dlouhou prodlevou mezi jednotlivými aplikacemi jako třeba aplikace bazálního inzulinu u diabetiků 1. typu nebo u pravidelných a méně častých aplikací insulinu u diabetiků 2. typu.

Závěrečné hodnocení:

+ velmi snadné použití

+ vhodný pro diabetiky, kteří si občas nejsou jistí, zda si aplikovali inzulin či nikoliv

+ efektivní při dlouhých prodlevách mezi aplikacemi

– nemá vyměnitelnou baterii

– není dostupný pro všechny typy per

 

Vakcína pro léčbu T1D z IKEMu

Vakcína pro léčbu T1D z IKEMu

Pozastavení výzkumu

Ve čtvrtek 1.11. 2018 jsem v IKEMu navštívil přednášku pana RNDr. Tomáše Koblase, PhD. o aktuálním stavu unikátního českého výzkumu vakcíny a biologické léčby 1. typu diabetu. Oproti minulému roku (záznam z přednášky) výzkum pokročil úžasně kupředu. Věděcký tým (aktuálně jen Dr. Koblas) úspěšně ověřil na myších modelech, že lze efektivně přeprogramovat určité buňky slinivky břišní na beta-buňky, a další buňky, které jsou součástí Langerhansových ostrůvků. Navíc poslední rok přišel Dr. Koblas s unikátním způsobem namnožení transformovaných buněk na množství, která by již dokázala produkovat adekvátní množství inzulínu.

Bohužel se tento velmi slibný projekt potýká s problémem financování. Stát projekt nepodpořil a Dr. Koblas hledá jiné možnosti jak projekt zazdrojovat a pokračovat v nákladném výzkumu. Zmíněna byla částka zhruba 10 mil. Kč aby projekt/výzkum mohl pokročit do takové fáze, kdy budou výsledky natolik průkazné, že osloví velké sponzory. Aby byly výsledky výzkumu vůbec aplikovatelné v praxi je nutné několika stupňové testování léčiva na lidech, roky ověřování účinnosti a bezpečnosti vakcíny. Tyto další fáze výzkumu a testování vyžadují financování na úrovni stovek miliónů Kč.

Komunitní financování

Pokud se podíváme do světa tak i renomované týmy využívají komunitního financování ať už přímo, zmiňme Dr. Faustman, případně s využitím internetových projektů jako třeba Consano. Je tedy otázka zda se komunita v Čechách (příp. i na Slovensku) dokáže spojit za společnou věc a pomoci mladému českému vědci v prosazení této unikátní a nádherné myšlenky. Při odhadovaném počtu 60 tisíc diabetiků 1. typu kdyby i jen 10 tisíc z nich darovalo 1ooo,- Kč tak se dostaneme na částku, která by mohla tento projekt posunout na další úroveň. Zdá se mi, že projekt nyní vyžaduje veškerou naší pomoc ať už finanční nebo propagační. Šiřme tuto myšlenku veškerými dostupnými způsoby. Pokud má někdo kontakty na politiky, vlivné úředníky na ministerstvu zdravotnictví, využijte je.

Další nadějné výzkumy

https://www.faustmanlab.org/current-research/#autoimmunity

http://www.immusant.com/clinical-development/about-type-1-diabetes.php

Webové zdroje

IKEM JE NA CESTĚ K PŘELOMU V LÉČBĚ DIABETU 1. TYPU

Diakobraz – Přednáška RNDr. Tomáš Koblas, PhD , 20.9.2017

 

 

Nexvax2 – nadějná vakcína v léčbě celiakie

Nexvax2 – nadějná vakcína v léčbě celiakie

Konec bezlepkové diety?

Nexvax2 je nadějná vakcína, a první svého druhu, která má potenciál skutečně vyléčit celiakii, respektive její formu danou genotypem HLA-DQ2.5. Tento genotyp má cca 80% – 90% pacientů s celiakií. Vyléčit zde v tomto případě znamená, že organismus celiaka se stane znovu tolerantní vůči lepku. Princip léčby je postaven na přeprogramování T-lymfocytů, buněk imunitního systému, tak aby přestaly reagovat na přítomnost lepku.

První fáze klinické studie na malém vzorku dobrovolníků potvrdila účinnost a také bezpečnost vakcíny. Dobrovolníkům byla vakcína aplikována po několik měsíců, stravovali se normální stravou obsahující lepek. Následně byl účinek vakcíny povrzen i střevní biopsií.

Na základě této úspěšné 1. fáze, postoupila klinická studie aktuálně do 2. fáze. Na Novém Zélandu má studie příhodný název Biscuit (Reset) Study. V této randomizované fázi studie bude několik stovek dobrovolníků v Austrálii, Novém Zélandu a v USA dostávat injekce placeba nebo vakcíny dvakrát týdně po dobu 4 měsíců. 2. fáze klinických studií obecně znamená ověření účinku a bezpečnosti léčiva na větším vzorku pacientů a trvá několik let. Následovat bude 3. fáze, kdy se například ověřuje dávkování léčiva. Tato fáze může probíhat na tisících pacientech a trvá nejdéle. Uvádí se 5-7 let.

Nejasnosti

Výzkum biologické léčby autoimunitních chorob v posledních letech poskočil mílovými kroky vpřed. Otázka tedy není „Zda bude celiakie zcela vyléčitelná“, ale „Kdy bude léčba dostupná“ a „Kolik bude stát“. Vezmeme-li v úvahu, že v ČR stát celiakům nedá na léčbu ani korunu (pominuli drobné výjimky) tak vyvstává otázka, zdali bude mít zdravotní systém zájem celiaky zcela vyléčit… .

Webové zdroje

Klinická studie na Novém Zélandu – Biscuit (Reset) Study

Klinická studie v USA – A Study of the Safety, Efficacy and Tolerability of Nexvax-2 in Patients With Celiac Disease (CeD)

Farmaceutická společnost ImmusanT

The vaccine that could end coeliac disease

The wheat is over: World’s first vaccine for people suffering with coeliac disease could end gluten-free diets

 

 

FreeStyle Libre2 CGM

FreeStyle Libre2 CGM

Libre2 – nová generace senzoru FreeStyle

Abbott oznámil přidělení značky CE pro Libre2 opravňující distribuci výrobku na území EU. Tisková zpráva uvádí, že Libre2 se má začít distribuovat v řádu týdnů postupně v jednotlivých zemích. Na svém Twitteru Abbott uvedl, že první zemí, kde bude Libre2 distribuovat je Německo.

CGM?

Co nová genereace přínáší nového?

Zásadní je podpora alarmů nízké a vysoké glykémie a ztráty signálu mezi senzorem a čtečkou. Libre2 bude také podporovat BLE – Blootooth Low Energy standard. Nicméně BLE bude využito jen na zasílání alarmů do čtečky, data o glykémiích bude stále potřeba načítat přes NFC protokole, takže stále bude potřeba Blucon, Miaomiao či dalších podobných čteček NFC. Libre2 bude mít stejně jako předchůdce 8mi hodinovou pamět.

Co se neví, jaká bude přesnost měření glykémií, jakou MARD hodnotu bude Libre2 mít. Bude přesnější než Dexcom G6? Zatím nevíme.

Za mě osobně tedy Libre2 nic revolučního nepřináší. Alarmy můžeme mít i teď při použítí dalších zařízení jako Blucon nebo Miaomiao.

Video upoutávka na Libre2.

 

Další články o FreeStyle Libre si můžete přečíst zde a zde.

SENS Bars – Gluten Free – Lowcarb Highprotein Bar / Energy Bar

SENS Bars – Gluten Free – Lowcarb Highprotein Bar / Energy Bar

Od počátku s diabetem a celiakií jsem hledal nějaké zdravé tyčinky, které zasytí, budou chutné a zároveň si k nim nemusím dávat insulinový bolus. Z toho tedy vychází následující parametry, kterými jsem podrobil hledání ideální „svačinové“ tyčinky. Chci tyčinky z přírodních surovin, bez chemie, s minimem sacharidů (jak to jen jde) a hlavně bez lepku. Na trhu je velké množství tyčinek různých typů a od různých výrobců, ale všechny (ty co jsem našel/ochutnal/viděl) nějakým způsobem nesplňují mé zadání. Buď obsahují pšenici či pšeničnou vlákninu (pro celiaka JED) nebo mléčnou bílkovinu, např. Myprotein Mybar ZERO (za mě totální lepivý hnus). Dále pak samozřejmě spousta potravinářských aditiv více či méně umělých, plně ztužený palmojádrový tuk, aromata, barviva, konzervanty, atd. Nic z toho jíst nechci když mám na výběr. A přitom alternativa existuje. Jsou to SENS Bars – Gluten Free – Lowcarb Highprotein Bar / Energy Bar – bezlepkové – nízkosacharidové proteinové a energetické tyčinky.

SENS Bars
SENS Bars

I don’t fear BUGS I EAT them

Jednou jsem takhle na jednom eshopu při objednávce svých oblíbených bezlepkových Wholebake Flapjack na potírání hypoglykemie 🙂 narazil na mě zatím neznámé tyčinky SENS Bar. Začetl jsem se do složení a ihned mě to zaujalo. Rád experimentuji a zkouším nové směry. A protože jsem otevřené mysli nemůže mě zmínka o netradiční hlavní ingredienci vůbec odradit, ba právě naopak – zkusím to. Cvrk, cvrk – Acheta domesticus.

Začal jsem tyčinkou s příchutí tmavá čokoláda a pomeranč a musím říci, že mě to úplně uchvátilo. Tedy neváhal jsem a objednal si testovací balení tyčinek, které obsahuje 4 různé tyčinky. Dvě proteinové – low carb – s příchutěmi „Tmavá čokoláda & Sezam“ a „Arašídové máslo & Skořice“ a dvě energetické tyčinky s příchutěmi „Tmavá čokoláda & Pomeranč“ a „Ananas & Kokos„. Základem všech tyčinek je mouka z cvrčků. Další ingredience jsou podle druhu tyčinky báječné věci jako datle, agávový sirup, čokoláda, kakao, kešu oříšky, arašídové máslo, sezam, kokos, pomeranč a nebo ananas.

Gluten Free

Jelikož jsem celiak, navíc příznakový, citlivý na kontaminace, je pro mě naprosto nezbytné vědět, zdali je potravina kontaminovaná lepkem či nikoliv. Dotázal jsem se proto přímo výrobce a na mou otázku čím jsou krmeni cvrčci a zdali mohou tyčinky obsahovat nějaké kontaminace lepkem jsem dostal následující velmi uspokojivou odpověď: „Cvrčky lepkem nekrmíme. Není možnost jak by se lepek mohl dostat do tyčinky ať už z cvrččí mouky či jakékoliv jiné ingredience. Tyčinka je bezlepková a splňuje nejpřísnější limity tzn. že je bez lepku. Máme na to testy. Pokud bychom cvrčky lepkem krmily tak by tam byly traces, neděláme to a tudíž jsou bez lepku. Ostatně označení bez lepku máme na obalu tyčinek a to bychom si nemohli dovolit pokud bychom na to neměli testy. Nezávadnost a jasné označení našich tyčinek bereme naprosto vážně. “

SENS Bar - nutriční informace
SENS Bar – nutriční informace

Try it, Taste it

Pevně věřím, že se najde spousta podobně smýšlejících lidí, kterým přijdou vhod tyčinky SENS Bar. A to ať už diabetikům, kteří hledají low carb snack tyčinky či celiakům a alergikům, kteří nemohou lepek. Každopádně doporučuji si osobně vyzkoušet chuť těchto nutričně hodnotných a zdravých tyčinek. Zahoďte roky pěstované předsudky o jedení hmyzu a na stránkách výrobce si objednejte speciální testovací balení všech čtyř druhů. A pokud Vám to pomůže v rozhodování, vyjednal jsem unikátní slevu 20% pro celiaky/alergiky na pšenici a diabetiky. Kód slevy je  „SENS4DIETERS“ s platností jeden rok do 31.12.2020.

https://www.sensbar.com/cz/product/sample-pack

SENS Bars - testovací balíček
SENS Bars – testovací balíček

 

Wellion Galileo – Nostalgie a nenaplněná očekávání

Wellion Galileo – Nostalgie a nenaplněná očekávání

Recenze na glukometr Wellion Gallileo s měřením ketonů

S nadšením očekávaná krabice slibující glukometr s integrovaným analyzátorem ketonů konečně dorazila. Pojďme se tedy blíže podívat na tohoto zástupce glukometrů Wellion řady Galileo zahrnující 4 glukometry. Jeden s testerem ketonů a druhý s testerem celkového cholesterolu. Oba ve verzích pro pacienty a zdravotníky.

Design glukometru

Wellion Gallileo - obsah balení
Wellion Gallileo – obsah balení

Glukometr, hlavní část celé sestavy na mě zapůsobil poněkud nostalgicky – retro. Vzezřením, použitými plasty a průhlednou částí, kterou je vidět základní deska s elektronikou mi velmi připomněla čtečku kompaktních karet z počátku tisíciletí. Poněkud v minulosti se drží i způsob připojení k počítači. Je použit USB port ve formátu mini. Dnešní standard je USB mikro jako je například v telefonech, případně glukometry používají bezdrátové připojení Bluetooth. Na spodní části krytu jsou vystouplé nožičky s pogumovanou protiskluznou ploškou. Celkově zvnějšku působí glukometr kostrbatě.
Podobně nostalgicky působí použitý display a fólie s tlačítky, která ho zakrývá. Tlačítka jsou opticky součástí plochy displej s vyvýšeným povrchem, takže jsou snadno nahmatatelná i potmě.
Velkou výhodou glukometru je skvělé podsvícení nejen displeje, ale i otvoru pro testovací proužky. S trochou nadsázky lze říci, že glukometr lze použít i jako svítilnu. Velmi dobře uvidíte nejen displej, ale i testovací proužky a odběrové místo. Přitom ovšem osvětlení neoslňuje, což hodnotím také pozitivně.

Standardní menu

Menu glukometru poskytuje standardní možnosti nastavení a zobrazení naměřených hodnot glykémií, případně keto látek. To znamená nastavení datumu, času, prahových hodnot glykémií a ketolátek, zvukových signálů a alarmů. Ovládání menu je ovšem poněkud zdlouhavé. Pokud potřebujete prohlížet historii měření, podržíte tlačítko OK, dokud se nezobrazí značka MEM. Následně musíte potvrdit výběr pro glykémie nebo keto látky. Uživatelsky příjemnější je zobrazit po zapnutí rovnou historii glykémií a poslední glykémii, což je nejběžnější úkon. Historie glykémií jinak umožňuje běžné prohlížení jednotlivých záznamů nebo průměrných hodnot za 1, 7, 14, 30, 60 a 90 dní.

Měření ketolátek

Glukometr nabízí navíc měření ketolátek z krve. Proužky jsou dodávány v praktickém balení, blistru, kde každý proužek je zabalený zvlášť. Jedeno balení keto proužků obsahuje 2 blistry po 5 ks proužků. Jde o elegantní řešení, když uvážíme, že měření ketonů se neprování často a pravidelně. Proužky tak zůstanou uchovány na dlouhou dobu nedotčené. Samotné měření ketonů probíhá zcela stejným způsobem jako u měření glukózy, glukometr sám rozpozná vložený proužek, nic nemusíte v přístroji nastavovat. Jediné rozdíly jsou o něco větší spotřeba krve 0,8µL (KET) vs 0,5µL (GLU) a o něco delší čas na analýzu 8s (KET) vs 5s (GLU). Ale jelikož se jedná o málo frekventované měření, jsou to zanedbatelné rozdíly.

Odběrové pero

Vzezřením a funkčností se odběrové pero řadí k průměru. Pero má na jednom konci čepičku pro natahování pružiny a na druhém konci krytku lancety s nastavením hloubky vpichu. Spouštěcí tlačítko lancety má indikátor natažení pružiny. Nastavení hloubky vpichu je nicméně nešikovně řešené. Jde to velmi ztuha, takže se běžně stane, že zároveň odšroubujete krytku lancety.

Pouzdro

Oproti glukometru a odběrovému peru je pouzdro skvěle propracované. Vnitřek pouzdra má gumové pásky na glukometr, odběrové pero a tubu s testovacími proužky. Dále je zde vnitřní síťovaná kapsička se zipem na drobné pomůcky jako desinfekční tampóny. Pouzdro má také vnější kapsičku se suchým zipem a úchytku umožňující pouzdro připevnit třeba na opasek. Celkově pouzdro působí velmi bytelně, byla použita pevná a kvalitní textilie, a velmi dobře se s ním manipuluje. Mnohé jiné glukometry mají pouzdra téměř nepoužitelná.

Tuba na testovací proužky

Tuba má ve víčku uložené silikátové kuličky odstraňující vzdušnou vlhkost. Velmi pěkné řešení, které prodlužuje životnost proužků.

Software

Výrobce glukometru neposkytuje vlastní software na zpracování dat z glukometru. Doporučený software Diabass je pouze placený. Všeobecně používaný Diasend zatím tento glukometr nepodporuje, resp. není v compatible devices.

Výhody

 • skvěle řešené pouzdro
 • podsvícený display
 • výborné osvětlení portu na proužky
 • 2 tlačítka na procházení historií záznamů

Nevýhody

 • chybí vysunovací tlačítko proužku (jen ve verzi PRO)
 • analyzátor ketonů a cholesterolu není v jednom glukometru
 • levné plasty použité na glukometru
 • nastavení hloubky vpichu lancety jde velmi ztuha
 • není k dispozici software pro PC zdarma
 • chybí testovací proužky pro ketony (nejsou součástí balení – musí se koupit zvlášť)

Závěr

Celkově hodnotím spíše podprůměrně za technické zpracování glukometru a odběrového pera. V současnosti je také dobrý zvykem u ostatních výrobců, že dodávají SW ke glukometru zdarma a umožňují v glukometru evidovat i aktivity a snědené sacharidy. Co je pozitivní u výrobce Wellion, že nabízí glukometr v kombinaci s dalším analyzátorem, v tom to případě ketonů, případně cholesterolu v druhé verzi. Negativně vnímám oddělené verze glukometrů. Troufám si tvrdit, že pokud by byl v jednom přístroji analyzátor ketonů, cholesterolu a vysunovací tlačítko proužků šlo by o výjimečné technické řešení. V tomto vidím budoucnost, v postupné integraci různých analyzátorů krve do jednoho přístroje.

A stále funguje :)
A stále funguje 🙂
FreeStyle Libre + BluCon Nightrider = CGM

FreeStyle Libre + BluCon Nightrider = CGM

FreeStyle Libre CGM? BluCon Nightrider!

Pebble hodinky se zobrazením hodnot z FreeStyle Libre
Pebble hodinky se zobrazením hodnot z FreeStyle Libre

Tento článek přímo navazuje na můj předchozí o FreeStyle Libre. V aktuálním článku naleznete návod, jak senzor FreeStyle Libre povýšit na CGM – kontinuální monitoring glykémie. FreeStyle Libre + BluCon Nightrider + Pebble –> CGM

Seznam použitých komponent:

 • Smartphone LG G3, Android 6
 • Transceiver Ambrosia BluCon Nightrider
 • Smartwatch Pebble Steel

Příprava BluCon Nightrider

Podle návodu přiloženého k BluCon Nightrider, vložte knoflíkovou baterii CR 2032 a zapněte špendlíkem BluCon. Po zapnutí zabliká červená dioda. BluCon nasaďte (nalepte) na senzor Libre buď pomocí malinkého kousku oboustrané lepicí pásky na koberce případně pomocí běžnějšího a rozšířenějšího způsobu speciální objímkou s nastavitelnou pružnou páskou na ruku (prodávají například na polském eshopu). Já jsem toto řešení po několika dnech nošení opustil, protože páska mi škrtila ruku i při malém utažení. Přešel jsem na zmíněné řešení pomocí oboustranné lepicí pásky, které mi přijde elegantnější. Prozatím s tím mám velmi dobré zkušenosti, BluCon drží velmi dobře. Dokonce tento způsob nošení tak komfortní, že zapomenete BluCon sundat když jdete do sprchy 🙂 Můj dostal hned první den pořádnou spršku. Naštěstí přežil bez úhony. Příště už to zkoušet nebudu, Nightrider není vodotěsný. Teoreticky by bylo možné přelepit dírku pro zapnutí a krytku baterie, a potom by mohl být Nightrider voděodolný.

BluCon přilepte pomocí kousku oboustanné lepicí pásky

BluCon přilepte pomocí kousku oboustanné lepicí páskyBluCon přilepte pomocí kousku oboustanné lepicí pásky

Nastavení aplikace xDrip+ v telefonu

Nainstalujte si na svůj Android telefon aplikaci xDrip+ z následujícího odkazu download. Po zapnutí BluCon, zapněte Bluetooth na svém Android telefonu a v aplikaci xDrip+ vyberte v menu „Settings“ jako „Hardware Data Source“ „Libre Bluetooth“. Poté v menu „Bluetooth Scan“ zvolte „Scan“, mělo by se okamžitě objevit zařízení označené BLU s unikátním číselným kódem. Zvolte toto zařízení a zadejte PIN kód. PIN je 6ti místné číslo vytištěné na okraji Nightrideru. Pokud se zařízení v seznamu neobjeví, zkuste vypnout/zapnout BluCon (případně i vypnout/zapnout Bluetooth na telefonu) a znovu provést „Bluetooth Scan“.

Po přidání zařízení do xDripu zvolte v menu „Start senzor“. Aplikace provede načtení prvních 2 hodnot. Podle situace tato prvotní fáze zabere minimálně 15 minut. Následně budete požádáni o zadání 2 hodnot z glukometru pro kalibraci senzoru. Dále již aplikace měří hodnoty plně automaticky.

Další doporučená nastavení uvedená na vývojářské wiki.

Zobrazení glykémií na hodinkách Pebble

Dalším krokem, který pomůže ke komfortnímu monitoringu glykémie je využití „chytrých“ hodinek. V mém případě jsem použil hodinky Pebble. Je to momentálně nejlevnější způsob jak dostat informace o glykémii „na ruku“. Pebble se podle typu plastové nebo kovové dají na Aukro nebo eBay pořídit za ceny od 300,- až 1500,-

Hodinky Pebble spárujete se svým telefonem tak, že je zapnete a případně povolíte Bluetooth pokud není zapnuto. Na telefon si nainstalujete Android aplikaci Pebble, v ní zvolíte „Find a new Pebble“ a na hodinkách pak potvrdíte párování.

Následným krokem v integraci hodinek je nastavení v aplikaci xDrip+. V „Settings“ vyberte „Smart Watch Features“, zde vyberete „Pebble Integration“ a v následujícím nastavení zapněte „Pebble Watch Integration“. Doporučuji použít Watchface „Pebble Trend Clay Version (test)“, kde je zobrazená křivka glykémie nejlépe čitelná.

 

Řešení možných problémů

Kalibrace senzoru

Někdy se může stát, že Libre bude ukazovat odlišné hodnoty než očekáváte. Může to být z důvodů chybného zavedení senzoru, specifikum dané lokality kde je senzor zaveden nebo vadným senzorem. V takovýchto případech je možné senzor dále používat a pokusit se pomocí další kalibrace zobrazované hodnoty opravit. Kalibraci doporučuji provádět jen pokud nedochází k rychlým změnám glykémie, ideálně kalibrujte za stabilní glykémie. Případně je možné senzor reklamovat u firmy Abbott, viz můj předchozí článek o FreeStyle Libre.

Ztráta signálu mezi telefonem a BluCon

Pozoroval jsem, že pokud se s BluCon na delší čas vzdálím z dosahu Bluetooth telefonu občas se stane, že dojde k odpárování BluCon z aplikace xDrip+ a je pak potřeba v menu „System Status“ zvolit položku „Forget Device“. Následně vypnout/zapnout BluCon a pomocí Bluetooth Scan znovu připárovat. Aplikace pak jede dál jak má. Malá útěcha je, že není potřeba znovu startovat senzor.

Ztráta signálu mezi telefonem a Pebble

Podobná situace se výjimečně může stát i hodinkám. Pak je dobré na hodinkách v menu Bluetooth zvolit „Forget Connection“, v menu Bluetooth telefonu zvolit „zrušit párování“ a následně znovu hodinky spárovat s telefonem v Android aplikaci Pebble.

Fora Diamond PRIMA – klenot mezi glukometry

Fora Diamond PRIMA – klenot mezi glukometry

Švýcarská přesnost a kvalita se snoubí v glukometru Fora Diamond PRIMA s nadčasovým designem.

Glukometr Fora Diamond PRIMA s příslušenstvím
Glukometr Fora Diamond PRIMA s příslušenstvím
Testovací sada glukometrů použitá ve studii
Testovací sada glukometrů použitá ve studii

Měl jsem to štěstí, že jsem při záchytu dostal od lékaře tento skvělý glukometr, který mě okamžitě uchvátil svým vzhledem a jednoduchostí ovládání. Navíc, což jsem v té době ještě nemohl plně docenit, patří mezi nejspolehlivější a nejpřesnější glukometry dostupné na našem trhu. Tato skutečnost se teprve ukázala až v mé soukromé studii porovnávající přesnost 14ti glukometrů a zároveň v dalších dostupných studiích na internetu.

První, co mě na glukometru zaujalo je elegantní design, oblé tvary a kvalita mechanického zpracování. Použity jsou kvalitní pevné plasty, celkově vše perfektně lícuje a skvěle padne do ruky. Zadní strana glukometru má pogumované protiskluzové plošky zabraňující vyklouznutí z ruky.  Fora Diamond PRIMA se úrovní zpracování a designem rozhodně řadí na špici a předčí mnoho ostatních dostupných glukometrů.

Display, na který vidíte i potmě

Na glukometru, na první pohled upoutá velký displej, který při měření zobrazí hodnoty velkými, zřetelnými číslicemi.  Velkou výhodou glukometru je skvělé podsvícení displeje, údaje jsou vidět jak za tmy tak na ostrém světle. Podsvětlený je i otvor pro testovací proužky, takže i za šera/tmy uvidíte na proužky a odběrové místo. Zde bych měl malou výtku a to, že osvětlení by mohlo být trochu intenzivnější. Každopádně hodnotím pozitivně, že glukometr je osvětlením portu na proužky vybaven, na rozdíl od naprosté většiny ostatních glukometrů.

Menu nabízí standardní funkce

Menu glukometru poskytuje všechny běžné možnosti nastavení a zobrazení naměřených hodnot glykemií. Zahrnuje nastavení data, času a zvukových signálů a 4 upozornění na potřebu měřit glykémii. Upozornění osobně považuji za přežitek.  Historie glykemií umožňuje běžné prohlížení jednotlivých záznamů nebo průměrných hodnot za 7, 14, 21, 28, 60 a 90 dní. Pokud potřebujete prohlížet denní historii měření, stisknete jednou hlavní tlačítko. Pokud chcete prohlížet průměry podržíte tlačítko déle a vyberete délku intervalu, za který se měří průměr. Zde bych měl výtku, že jedním tlačítkem se historie neovládá moc dobře, uvítal bych tlačítka vpřed a vzad pro pohyb v historii.

Odběrové pero

Vzhledem a funkčností se odběrové pero řadí k průměru. Pero má na jednom konci čepičku pro natahování pružiny a na druhém konci krytku lancety s nastavením hloubky vpichu. Spouštěcí tlačítko lancety má indikátor natažení pružiny. Nastavení hloubky vpichu jde zlehka, takže se nestane, že zároveň odšroubujete krytku lancety.

Testovací proužky

Proužky jsou navrženy pro rychlé nasátí vzorku krve a díky výborně navrženému nasávacímu kanálku je potřeba opravdu malinké množství krve. Test vzorku krve od nasátí po zobrazení na display trvá 5 vteřin. Co bych chtěl navíc vyzdvihnout na tomto glukometru je tlačítko na vysunutí proužku. Po skončení testu nemusíte prsty sahat na případně zakrvavený proužek a neumažete si tak další prsty. Prouže můžete doslova „vystřelit“ do koše. Navíc tuto funkci rozhodně ocení zdravotníci, kde je potřeba zvýšené hygieny. Mezi dostupnými glukometry je tato funkce unikátní.

Skvěle propracované pouzdro

Stejně jako glukometr je i pouzdro skvěle propracované. Vnitřek pouzdra má gumové pásky na glukometr, odběrové pero a tubu s testovacími proužky. Dále je zde vnitřní síťovaná kapsička na drobné pomůcky jako desinfekční tampóny, lancety a papírové tampónky na osušení prsty od krve. Celkově pouzdro působí velmi bytelně. Je vyrobené z pevné a kvalitní textilie, velmi dobře se s ním manipuluje a skvěle drží tvar oproti mnoha ostatním pouzdrům.

Baterie

Neprostá většina glukometrů, které jsem měl k dispozici na testování používá „mincové“ baterie CR 2032, které jsou sice malinkavé za to ale mají malou výdrž. Fora Diamond PRIMA používá jednu mikrotužkovou baterii formátu AAA, se kterou vydrží podle mých zkušeností i při intenzivním používání zhruba rok. Navíc jsou AAA baterie v obchodech přeci jen dostupnější. Pěkné srovnání různých typů baterí je zde.

Software

Dobrým zvykem výrobců glukometrů, že dodávají software ke glukometru zdarma a umožňují tak pacientovi a zdravotníkům zpracovávat data o hodnotách glykémií a vytvářet souhrnné reporty. Ani Fora nezaostává a zdarma nabízí je stažení FORA Healthcare System Software. Glukometr se k počítači připojuje pomocí rozšířeného USB ve formátu mikro.

Závěrečné hodnocení

+ skvěle řešené pouzdro

+ podsvícený display

+ design, oblé tvary

+ ergonomie – velmi dobře padne do ruky

+ pogumovaný zadní kryt

+ rychlé nasátí vzorku krve

+ rychlý test vzorku krve – do 5ti vteřin

+ vysunovací tlačítko proužku

+ baterie AAA

 

– chybí Bluetooth, to je jen v glukometru Diamond MINI Bluetooth

– jen jedno ovládací tlačítko

– podsvětlení portu na proužky, by mohlo být intenzivnější

 

Osobně jsem s glukometrem Fora Diamond PRIMA velmi spokojen, používám ho již třetím rokem a mohu ho tedy vřele doporučit.

Odkazy

Stránky českého zastoupení švýcarského výrobce FORA Care Suisse: http://www.foracare.cz

Software ke stažení: http://www.foracare.ch/products-software.html

Studie porovnávající přesnost měření glukometrů různých značek: https://blog.gandalf.cz/t1d-cs/studie-porovnavajici-presnost-glukometru

Bezlepkový kváskový chleba

Bezlepkový kváskový chleba

Bezlepkový kváskový chlebaPřed diagnózou celiakie jsem miloval Mšenský kváskový chleba. Úžasně vláčný, pružný, voňavý s krásnou kůrkou, namazaný máslem a medem přímo mana nebezská. Kupodivu, i když jsem byl „závislý“ rohlíčkách a chlebu, přešel jsem na striktní bezlepkovou dietu okamžitě, bez problémů. Dnes je opravdu neskutečně mnoho možností jak si připravit vhodnou stravu. Jediný problém je, že GF potraviny jsou o dost dražší než bezlepková varianta.

Od začátku diety peču chleba v domácí pekárně z hotových směsí. Vyzkoušel jsem mnoho směsí například Labeta, Nominal, TESCO FreeFrom,

Směs na chléb s pohankovou vlákninou Nominal

Lidl, Adveni. Moje nejoblíbenější směs je Nominal s pohankovou vlákninou.

Občas kupuji pro zpestření Liškův nebo Dr. Pekaře bezlepkové kváskové chleby, kteréžto jsou vynikající, ale drahé. Chleba z domácí pekárny je sice po upečení velmi dobrý, ale následující dny už moc ne a hodně se drolí. Drolení kupodivu platí i pro Liškův chleba a chleba Dr. Pekaře.

Takže jsem se pustil do experimentování a objevování vlastního bezlepkového kváskového chleba.

Fáze 1 – kvásek

Modrý muškát
Modrý muškát

Kvásek je samozřejmě základ. Mnoho pokusů o vytvoření kvásku z různých druhů GF mouk a vody, kdy kvásek byl velmi málo aktivní, vedlo k sice chutnému ale velmi hutnému a málo nakypřenému chlebu. Před nějakým časem jsem si přečetl knížku od Sandor Ellix Katz „Síla přírodní fermentace“ a to mě posunulo o úroveň výše k pochopení procesu fermentace obilovin. Jelikož na své organické zahrádce pěstuji i víno švýcarské odrůdy Modrý muškát „Muscat bleu„, padla volba startéru kvašení na vyzrálé bobule této velmi chutné odrůdy.

Pro nastartování kvasného procesu je nutné použít vyzrálé bobule. Kvasinky a jiné mikroorganismy se jen třesou na naručení slupky aby mohli zpracovat sacharidy ukryté pod ní. Pro založení a udržování kvásku doporučuji použít velmi jemně mletou mouku, usnadní se tak kvasný proces, protože aktivní plocha je veliká. Mě nejvíce vyhovuje Marks and Spencer Gluten Free Flour. Z vody a mouky vytvoříme řídkou kašičku, v množství třeba 2dcl, a do ní vložíme několik kuliček vína, zamícháme a můžeme jednu či dvě kuličky rozmáčknout. Nádobku přiklopíme víčkem, ale nedovíráme, tak aby mohl kvásek dýchat a zároveň nevysychal. umístíme na teplé místo cca 27°C, já používám horní plochu zásobníku teplé vody u plynového kotle. Kvásek se bude tvořit několik dní, během té doby promícháváme a provzdušňujeme obsah. Až kvásek nakyne, bude v něm hodně bublin, objem se zvětší cca 2x, vyndáme bobule vína a doplníme trochou vody a mouky – dokrmíme. Kvásem zase necháme několik dní na stejném místě a promícháváme. Postup dokrmování opakujeme tak dlouho až kvásek bude kvasit i bez pomoci bobulí. Poté ho jiý můžeme běžně používat pro zadělání chleba. Rozkvašený kvásek v uzavřené nádobě lze uskladnit a „uspat“ v lednici.

K nastartování fermentace obilovin lze použít mnoho jiných typů bobulovin. Další možností je získat bezlepkový kvásek darem třeba od někoho na „Kváskové mapě„. Pokud byste někdo měl zájem o bezlepkový kvásek mohu se podělit. Najdete mě na uvedené mapě, na Mělníku. Případně mi napište zde do komentářů nebo na mail: „petr at gandalf.cz“.

Kvásek je živý organismus a skoro jako člen rodiny, takový domácí mazlíček, o který je potřeba pečovat, čas od času ho nakrmit, promíchat a případně léčit z neduhů.

Fáze 2 – kvašení

Omládek
Omládek před kvašením

Přípravu kváskového chleba je potřeba trochu plánovat. Nelze se zničeho nic rozhodnout „za dvě hoďky si upeču chleba“. Fermentačnímu procesu je potřeba dopřát čas. Já většinou peču tak, že večer vytáhnu z lednice kvásek oddělím z něj dvě polévkové lžíce hmoty, kterou dám do mísy a zaliji vlažnou vodou (ne teplejší než byste v ní koupali své miminko) a rozmíchám ji na „vodovou“ kašičku. Vlažnou vodu také naleji do nádobky vytažené z lednice, doplním GF moukou a řádně rozmíchám. Do mísy s kváskem a vodou nasypu 1/3 (maximálně 1/2) celkového množství směsi na chleba. Obojí tedy jak nakrmený kvásek tak omládek mají konsistenci zhruba jako řidší bramborová kaše.

Nádobku s oživeným kvásekem přiklopím víčkem (nedovírám) a mísu s omládkem vložím do igelitové tašky aby se udržela vlhkost. Obojí položím na teplé místo u kotle na zásobník teplé vody, kde mám stabilní teplotu cca 25-27 °C a nechám do rána, tedy na minimálně 12 hodin rozkvasit. Za tuto dobu zvětší hmota objem minimálně dvakrát a příjemně nakysle voní.

Hnětení
Hnětení
Urovnání do formy
Urovnání do formy

Nádobku s kváskem uzavřu a uložím k hibernaci do lednice. Do mísy s omládkem naleji další vlažnou vodu, řádně rozmíchám a doplním zbytek chlebové směsi. Postupně promíchávám vařečkou a doplňuji potřebné množství vody tak abych získal konzistenci „tuhé“ bramborové kaše, tedy něco co se dá v silikonové formě rozumně rozetřít. Ručním šlehačem s hnětačkami hmotu 5 minut hnětu a provdušňuji, gumovou stěrkou občas vrátím z okrajů do středu aby byly všechny části řádně promíchány. Poté nechám těsto cca 10 minut odpočívat a znovu projedu celý hnětací cyklus znovu. Prohnětené těsto vložím do silikonové formy na chleba urovnám k okrajům a uhladím do roviny.

Chleba po vykynutí
Chleba po vykynutí

Silikonová forma je měkká a prohýbá se proto ji vložím do malého pekáčku s trochou teplé vody. Celé to vložím do igelitové tašky aby se udrželo vlhké mikroklima a pekáček uložím zase na teplé místo u kotle. Těsto zde kyne asi 1 – 2 hodiny, tak aby zvětšilo svůj objem zhruba 2x. Po nakynutí s úctou a opatrně manipuluji s pekáčkem abych neporušil nakynutou strukturu, která by se mohla při pečení zhroutit. Nakynutý povrch posypu rýžovou krupičkou nebo moukou aby se při pečení zabránilo přílišnému vysušování, pěkná kůrka se vytvoří i tak.

Fáze 3 – pečení

Při svých počátečních experimentech jsem na doporučení z receptů na pečení chleba a různých rad z FB skupiny „pečem pecen“ vkládal chleba do trouby roztopené na 180-250°C, ale toto skončilo vždy větším či menším neúspěchem – větší či menší jeskyní a na dně slípka/brousek. Jednou se mi v jistém smyslu povedlo téměř umělecké dílo 🙂 viz foto.

Po těchto neúspěších jsem šel naopak cestou pečení na nízkou teplotu. Pekáček s formou vkládám do horkovzdušné trouby roztopené JEN na 140°C. Do trouby je možné pro zvýšení vlhkosti přidat keramickou nádobku s horkou vodou. Chleba v silikonové formě peču zhruba 1,5 hodiny, zda je dostatečně upečený vyzkouším vyklopením z formy a poklepáním či lehkým pomačkáním. Při poklepání lepce „zvoní“ a nijak se „netřese“. Vyklopený chleba nechám na kovové mřížce vychladnout a vydýchat. Chleba takto upečený je nádherně nadýchaný, s pěknou křupavou kůrkou a zárověň vláčný a pružný uvnitř. Netrhá se ani neláme i po týdnu v lednici.

Chleba po upečeníChleba po upečeníChleba po upečeníChleba po upečeníVečeře

Co dál?

V dalších připravovaných fázích bych se rád zaměřil na míchání vlastní směsi na chleba z kupovaných jednodruhových GF mouk a případně mletí vlastních mouk na domácím mlýnu. Můj vysněný mlýnek je KoMo FidiFloc Medium.

Závěrem

Ačkoliv je na internetu a FB skupinách spousta receptů a rad, stejně jsou faktory, které ovlivňují individuální způsob přípravy potravin. Zde můj způsob pečení chleba na nízkou teplotu je toho příkladem. To znamená, že i můj postup přípravy nemusí být aplikovatelný všeobecně, může záviset na mikrobiomu kvásku, teplotě kvašení, zacházení s těstem a v neposlední řadě na typu chlebové formy.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com